Foreningen “Nye Veje”

Et aktivitetsted – stiftet i 2003 – drevet af brugerne.

Formålet er at føre projektet videre, efter at Herlev kommune ikke mere har ansat en lønnet leder til at forestå den daglige drift.

Foreningen vælger på sin årlige generalforsamling en bestyrelse , som påtager sig opgaverne omkring drift af stedet og forvaltning af det kommunale tilskud.

Den fulde betegnelse, “Det brugerstyrede aktivitetssted Nye Veje”, betyder, at brugerne har stor indflydelse på drift og aktiviteter.

Ved medlemsmøder kan medlemmerne fremsætte og behandle forslag til anskaffelser, udflugter, nye tiltag o.s.v. Bestyrelsen har ansvar for, at foreningens (og dermed projektets) målsætning opfyldes, og at økonomien er forsvarlig.

Udover det kommunale tilskud baseres økonomien på et beskedent medlemskontingent. Desuden søges legater og sponsorater til bestemte formål.

Kontingentet er p.t. kr. 10,- pr. måned, at betale halvårligt pr. 1. januar og 1. juli.

Kontakt os for at få mere at vide