Hvem er du?

Lad os gætte:

Du er nysgerrig efter at finde ud af, hvad dette Nye Veje er for noget.
Du har fået at vide, at du kan kigge på denne hjemmeside,
enten på din egen PC, på biblioteket eller på en netcafe.

Nu er du her!
  • Du har behov for at etablere et (nyt ?) personligt netværk
  • Du er blevet alene, eller du er nyligt flyttet til kommunen
  • Du har fået mindre plads og vil gerne fortsætte med din hobby, som fylder eller griser
  • Du har fået mere tid og trænger til at udfylde nogle dagtimer i godt selskab
  • Du er interesseret i at bygge med på Herlev Miniby
  • Du ved ikke rigtigt, hvad du har lyst til, men føler, at aktivitet nok ville være godt for dig.

Du kan som bruger komme her anonymt og kun være kendt ved dit kaldenavn.

Af sikkerhedsgrunde noterer vi dog medlemmer ved fulde navn, adresse og telefon.
Kun bestyrelsen har adgang til dine personlige data.